Till startsidan

Skapar hållbara förändringar, Välkommen till Butterfly!

Butterfly Research & Consulting är en hybridverksamhet. Som konsulter erbjuder vi nya kombinationer av kompetenser med fokus på socialt ansvar, (CSR) och varumärkesutveckling. Vi genomför renodlade uppdrag i respektive områden. Väldigt ofta rör vi oss i gränslandet mellan dessa discipliner då flera perspektiv behövs för att leverera resultat.

Resultat och framgång är inte längre bara av ekonomisk karaktär utan även miljömässiga och sociala dimensioner är värdeskapande. Vissa företag upplever dessa som en begränsning eller rent av som en kostnad medan andra arbetar målmedvetet och integrerat för att skapa bättre resultat.

Våra kunder har denna insikt och vill bidra till social och miljömässig utveckling och långsiktig lönsamhet. Dessutom finns de bland såväl företag som internationella organisationer (non-profit sektorn).

Vi kan verka som en brygga mellan näringslivet och idéburna organisationer. Gemensamma utmaningar där samarbete berikar och säkerställer relevans och aktuell kompetens. Vi stödjer företag och organisationer med hjälp av konkreta verktyg för att integrera CSR och kommunicera framsteg och förhållningssätt.

aktuellt

Date posted: 29/03/10

Butterfly fick uppdraget att för Forum Syds räkning genomföra en studie av tio företags frivilliga samhällsengagemang. Att företag bidrar med pengar och tid till samhällsprojekt utanför deras egentliga verksamhet är ingen nyhet. Men få har hittills tittat närmare på hur det som kan beskrivas som ”företagens biståndsinitiativ” styrs och manifisteras bland större svenska företag. Studien […]

Date posted: 08/03/10

Butterfly söker för ett nytt utvecklingsprojekt en duktig kommunikatör/webbutvecklare med god kunskap inom sociala medier. För rätt person ges möjlighet att göra praktik som kombinerar flera intressanta områden. Huvuduppgiften inom ramen för praktikplatsen är att bygga upp en närvaro för vårt projekt främst på Facebook. Det innebär att bygga applikationer i Facebook samt bidra till […]

Date posted: 17/11/09

Hållbar utveckling är ett ord som många vill förknippas med.  För varje företag är det viktigt att definiera vad hållbarhet verkligen innebär; identifiera vilka hålbarhetsfrågor som har prioritet. CSR-arbete (Corporate Responsibility) kan ses som det ansvar som tas för att nå en hållbar utveckling, en form av vision.  Det är först när fokusering finns som […]

Visa mer från aktuellt