Till startsidan Till startsidan

Ny bok av Christian Azar

Date posted: 09/01/09

Chirstian Azars nyutkomna bok Makten över klimatet är en “frisk” och pedagogisk bok över en av vår tids största utmaningar.

Christians budskap är i grunden positivt trots att det krävs enorma omställningar för att utsläppen ska minska samtidigt som energibehoven i världen växer. Det finns teknik och flera krafter måste samverka i rätt rikting för att vi ska få kontroll över utvecklingen. Att någon, något land eller kontinent, måste visa vägen är en förutsättning i kombination med aktiv klimatpolitik, god vilja och politiska styrmedel.

Azar talar också om de många möjliga lösningarna: förnybar energi, ökad effektivisering, kärnkraft och koldioxidinfångning från fossila bränslen. Som individ fråntas vi inte ansvar. Thailandsresan, stadsjeapen och hamburgaren framstår som överdrifter när vi ska begränsa utsläppen. Men det största ansvaret vilar på politiker för att lösa klimatproblemen.

Ett gissel är att vi inte vet hur stor “klimatkänsligheten” är dvs. hur mycket temperaturen kommer att öka om koldioxidhalten fördubblas i atmosfären. Om klimatkänsligheten är låg (1-1,5 grader) kommer temperaturen inte stiga särskilt mycket men om den är högre, tre grader, blir läget allvarligare och mer akut. Detta är fortfarande ett frågetecken, men för att ändra kurs måste vi agera idag. Azar tycker att vi ska utgå ifrån att känsligheten är ungefär tre grader och det innebär att de globala utsläppen måste minska med 75 % till år 2100. Vi måste alla komma ner till den utsläppsnivå som en indier har idag dvs. cirka ett ton koldioxid per person år 2100 (att jämföra med USA tjugo ton per person och år idag och EUs genomsnittet på nio). Utrymme för en ökning finns endast i Afrika.

2009 blir ett viktigt år på klimatområdet och Sverige har under Köpenhamnsmötet som ordförandeland i EU en viss möjlighet att skapa förutsättningar för ett steg framåt för en aktiv klimatpolitik.