Till startsidan Till startsidan

Fjärilseffekten

Kaosteorin säger oss att något så oskyldigt som en fjärils vingslag på rätt ställe kan få stora effekter. Med andra ord  en fjäril som rör sig idag i Peking kan förändra stormarna nästa månad i New York. Mycket små händelser och insatser kan få stora effekter, positiva effekter.

Denna princip vägleder oss i uppdragen. Den tar sig i olika uttryck för att inrikta oss på de insatser som är mest effektiva, lönsamma eller smarta att genomföra.

Vi är noga med att lägga tid på grundarbetet (research och analys) för att förstå affären, identiteten, kunderna och omvärlden för att sikta in oss på de förändringar som gör störst skillnad.

Några exempel är:

Goda arbetsförhållanden
Även om många delar är betydelsefulla för att skapa goda arbetsplatser finns det ofta ett par kritiska åtgärder som kan göra stor skillnad. För en arbetare i Kina eller Indien kan det vara ljus, ventilation eller en lön som går att leva på. På ett konsultföretag kan en lönekartläggning bidra till kvinnor stärker sin position, får rätt betalt och som förbättrar arbetsklimat och konkurrenskraft. Att gå från insikt, styrande Code of Conduct till konkreta åtgärder blir avgörande för resultat.

Mänskliga rättigheter
Vad innebär de mänskliga rättigheterna för företag och organisationer? Visst de slår de fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och gäller över hela världen. Hur översätts de till vår affärsverksamhet? Vlka delar av affärskedjan och verksamheten berörs? Att gå från insikt, analysera risker och styrande Code of Conduct blir avgörande för resultat.

Kommunikation av CSR
Transparens – att berätta vad företaget gör och står för stärker företagets trovärdighet. GRI, Global Reporting Intitiative, är på väg att bli den standard som både visar på reslutat av det ekonomiska, sociala och det miljömässiga arbetet och kan användas som ett verktyg för att få struktur, kontroll och jämförbarhet. Utifrån ett helhetstänkande kan ofta några delar urskiljas som utmärker en intressant hållbarhetsredovisning. Med rätt utgångspunkter, strategi och genom att lyssna på intressenterna går vi några steg längre än faktainsamling för att skapa relevant och effektiv kommunikation.

Nöjda kunder och nya insikter
En nöjdkundundersökning (NKI) säger oss att någon del i kunderbjudandet och kundrelationen har störst påvekan på kundnöjdheten.

Genom att gå djupare med hjälp av kvalitativa metoder och studera konsumentens tankar och beteende skapas nya insikter.  Att få förståelse för varför kunden väljer en produkt eller triggas av en viss kommunikation kan ge något oväntat och nytt.  Vi genomför de utvärderingar och undersökningar som behövs för att veta vilka beslut som ska fattas och finna nya kreativa grepp.

Varumärken
Att förankra varumärket är för många en stor utmaning. Inte sällan glappar något, något av kärnvärdena, dess kombination och det blir för urvattnat. Värdeerbjudandet, matchar inte kunderna, företagets visioner eller den potential till positionering som kan öppna sig genom små justeringar i varumärke och affärserbjudande. En varumärkesöversyn och kundinsikter kan ge de svar vad som ger störst gynnsam effekt.