Till startsidan Till startsidan

Metoder

Vi anpassar våra metoder efter unika kontext och behov. Det gäller både omfattning, fokus och genomförande.

Ofta handlar det om djupintervjuer, enkäter, fokusgrupper och deltagande observationer. Många gånger kombineras olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa, i en lösningsorienterad process. I analysen använder vi oss av de metoder som är bäst lämpade.

I förankrings- och förändringsprocesser arbetar vi med beprövade metoder i workshops eller mindre grupper.