Till startsidan Till startsidan

Om företaget

Affärsidén i Butterfly är att utveckla och stärka organisationers värdeerbjudande och verksamhet. Gemensamt för våra uppdrag är att de formas med målet förbättra resultat genom ett genomtänkt ett etiskt och hållbart agerande och där kommunikation har betydelse både internt, externt för att främja mål och verksamhetsutveckling.  Ett värdeskapande och goda relationer med omvärlden.

Historia Butterfly Research & Consulting grundades 2004 av Malin Roux Johansson. Malin har en bakgrund från både näringsliv och internationella NGOs (Amnesty International och Greenpeace). Utbildning på Handelshögskolan i Göteborg med specialistkompetens inom marknadsföring och konsumentbeteende, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor.

De konsulter som jobbar i Butterfly har alla erfarenhet av att utveckla organisationer och genomför uppdrag åt företag, offentlig sektor och organisationer. Projektteam bildas utifrån den kompetens som krävs för uppdraget.

Vi samarbetar i nätverk. Här är några av våra partners:

Contextio AB,  Anette Moberg och Eva Sennemark är parnter inom socialantropologi, storytelling och mångfaldsfrågor.
www.contextio.se

Emerga utvärdering och utbildning, Lejla Mundzic är partner inom utvärdering och mänskliga rättigheter.
www.emerga.se

Trustbrand AB, Hans Sinclair är partner inom varumärkesutveckling och trovärdighetsfrågor.
www.trustbrand.se

Label AB, Johan Gromark är partner inom management med fokus på varumärken.
www.label.se

SVERIGE 2000-INSTITUTET,  Åsa Helg och Marthe Vakoufari är partner inom mångfald och hållbar utveckling.
www.sverige2000.se

Miljögiraff AB, Marcus Wendin är partner inom miljö och livscykelanalyser.
www.miljögiraff.se

Mohlin Marknadsinformation AB, Elin Mohlin är partner för olika kvantitativa undersökningar:
www.mohlinmarknad.se