Till startsidan Till startsidan

I många uppdrag tar vi avstamp i grundarbete och nuläge som formar en strategisk plattform och plan som ska genomföras. Utvärderingar och ständiga förbättringar sluter cirkeln. Alla delar i processen är avgörande. Att rikta in sig på de delar som bör prioriteras är en utmaning. Utvärderingar, målgrupps- och omvärldsanalyser är viktiga i alla våra uppdrag inom CSR, kommunikation och varumärkesutveckling.

För mer info, kontakta Malin Roux Johansson
E-post: malin@butterfly.se
Telefon: 070 – 47 41 87

Här finner du en presentation av vår tjänster.

CSR blir alltmer affärskritiskt i en tid där frågan engagerar många och där omställningen till ett hållbart samhälle bara har börjat. CSR bidrar positivt till värdeskapande och området har vuxit för både för oss och våra kunder. Vi kan som extern part lyfta blicken, tillföra expertis och utforma verktyg och plattformar som säkerställer att CSR […]


Läs mer ... 

En utvärdering av nuvarande kärnvärden och identitet utifrån en önskad profil är ett led i det ständiga arbetet för att stärka varumärket. En analys anpassas till er situation och kan fånga både ett internt och externt perspektiv på varumärkets olika delar. Våra analyser och uppdrag kan: Bistå er organisation i arbetet att ta fram och […]


Läs mer ... 

Inom detta område kartlägger vi och skaffar kunskap om olika målgrupper och intressenter. Vi lyssnar av (dialog), för in deras synpunkter, tankar, attityder, idéer och bakomliggande värderingar. Vi beskriver beteenden, trender eller vad som är på agendan. Information som vi formar till strategier som våra kunder använder i interna processer eller för att öka träffsäkerheten […]


Läs mer ... 

Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg i alla organisationer. I utvärderingar för ideella organisationer och non- profit sektorn, som är i behov av löpande utvärdering eller slututvärdering av en insats, strävar vi efter att våra utvärderingar kan inspirera till nytänkande, ger goda strategiska råd och därmed adderar fler dimensioner än att utvärdera resultat. Butterfly utvärderar […]


Läs mer ... 

I en tid då vi inom organisationer behöver en gemensam identitet och produkter liknar varandra mer och mer, ser vi att storyn kommer tillbaka för att tydliggöra och befolka varumärken.Vi plockar fram och samlar de historier som finns inom er organisation. I nästa steg paketerar och gestaltar vi dem. Corporate Storytelling kan användas inom: Marknadsföring […]


Läs mer ...