Till startsidan Till startsidan

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR blir alltmer affärskritiskt i en tid där frågan engagerar många och där omställningen till ett hållbart samhälle bara har börjat. CSR bidrar positivt till värdeskapande och området har vuxit för både för oss och våra kunder. Vi kan som extern part lyfta blicken, tillföra expertis och utforma verktyg och plattformar som säkerställer att CSR och hållbarhet integreras i verksamheten. Vi ser utmaningarna ur både ett varumärkes- och ett globalt perspektiv – att företagen agerar i enlighet med internationella normer, målsättningar och standarder. Från ett nuläge tar arbetet vid för att förverkliga visionen. Vår ingång är att kombinera affärsnytta med samhällsnytta för att bidra till ett trippel line resultat.

Nära länkat till CSR är att strävan att bidra till en hållbar utveckling, vilket vi ser som ett mål för det konkreta CSR-arbetet. Med CSR utgår vi från dimensionerna ekonomi, sociala frågor, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö.

Inom området erbjuder vi olika tjänster.
Strategisk karaktär:

  • Utformning av etiska riktlinjer och verktyg
  • Revision och utveckling av plattformar och CSR-projekt. Hur ska vårt CSR-engagamang manifesteras?
  • CSR-profilering och marknadsföring. Vilka möjligheter ger strategin för profilering?

Ständiga förbättringar och förankring på operativ nivå:

  • Intressentmedverkan och utvärdering av ert företags CSR-engagemang
  • Grundutbildning eller skräddarsydda utbildningar
  • Hållbarhetsredovisning och fortlöpande kommunikation. För hållbarhetsrapportering följer vi GRI (Global Reporting Initiative).

För mer info, kontakta Malin Roux Johansson
E-post: malin@butterfly.se
Telefon: 070 – 47 41 87