Till startsidan Till startsidan

Corporate storytelling som verktyg

I en tid då vi inom organisationer behöver en gemensam identitet och produkter liknar varandra mer och mer, ser vi att storyn kommer tillbaka för att tydliggöra och befolka varumärken.Vi plockar fram och samlar de historier som finns inom er organisation. I nästa steg paketerar och gestaltar vi dem.
Corporate Storytelling kan användas inom:

  • Marknadsföring och intern kommunikation
  • Levandegöra varumärkets kärnvärden som kommuniceras internt och externt