Till startsidan Till startsidan

Målgrupp och omvärld

Inom detta område kartlägger vi och skaffar kunskap om olika målgrupper och intressenter. Vi lyssnar av (dialog), för in deras synpunkter, tankar, attityder, idéer och bakomliggande värderingar. Vi beskriver beteenden, trender eller vad som är på agendan. Information som vi formar till strategier som våra kunder använder i interna processer eller för att öka träffsäkerheten i marknadsföring och affärsutveckling.
Tjänster inom området är:

  • Omvärldsanalyser och kartläggning av aktörer
  • Kundundersökningar och målgruppsanalyser t ex som underlag för segmentering och marknadsstrategi
  • Utvärdera kommunikation, relationer, aktiviteter samt produkter eller tjänster
  • Verifiera nya kommunikativa koncept och idéer (ofta inom planning)

Inom detta område använder vi oss av olika undersökningsmetodiker såsom fokusgrupper, intervjuer och skrivbordsresearch.