Till startsidan Till startsidan

Utvärderingar av projekt och verksamhet

Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg i alla organisationer. I utvärderingar för ideella organisationer och non- profit sektorn, som är i behov av löpande utvärdering eller slututvärdering av en insats, strävar vi efter att våra utvärderingar kan inspirera till nytänkande, ger goda strategiska råd och därmed adderar fler dimensioner än att utvärdera resultat.
Butterfly utvärderar både processer, resultat och effekter utifrån mål. Vi ser gärna att det sker i en deltagande process – för största utbyte och förankring. Utvärderingar görs såväl nationellt som internationellt. Det kan handla om program, kommunikation, utbildning & konferenser och frågor som rör global rättvisa, hållbarhet, mänskliga rättigheter, social utveckling och mångfald.
Vi genomför även utvärderingar inom tjänsterna varumärken och CSR.