Till startsidan Till startsidan

Varumärken och värderingar

En utvärdering av nuvarande kärnvärden och identitet utifrån en önskad profil är ett led i det ständiga arbetet för att stärka varumärket. En analys anpassas till er situation och kan fånga både ett internt och externt perspektiv på varumärkets olika delar.
Våra analyser och uppdrag kan:

  • Bistå er organisation i arbetet att ta fram och förankra en värderingsgrund som kan bidra till en tydligare identitet och kultur
  • Mäta hur väl ert varumärke ligger i fas med värderingarna hos era främsta målgrupper
  • Synliggöra attityder och värderingar som fångar t ex de mjuka värden som idag och i framtiden blir kritiska markörer som kopplas till och särskiljer varumärken.